Ekonomi


2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning (tkr)

1921

2 093

1 907

2 106

Resultat (tkr)

167

349

171

371

Soliditet %

41

39

39

38

Skuldränta %

2

3

3

3

Lån per kvm

5945

6 343

6 395

6 447

Lån i förhållande till taxeringsvärde %

31

52

53

53

Belåningsgrad

58

59

60

61

Genomsnittlig årsavgift kr/kvm

639

697

638

696

Flerårsöversikt

 

En sammanställning av några nyckeltal från föreningens senaste årsredovisningar.

 

 

 

Årsredovisning

 

Föreningens senaste årsredovisning, antagen vid årsstämman 2019-05-09